Nieuws:

Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
Heb je de activerings-mail niet ontvangen?

Auteur Topic: Wijzigingen en aanvullingen regels verkiezingen gemeenschapsraad  (gelezen 1793 keer)

Offline Gijsbert

  • Lid
  • Steunpunt: Ja
Binnenkort zijn er weer verkiezingen voor de Gemeenschapsraad, hieronder de gewijzigde tekst zoals deze in het organisatiedocument opgenomen wordt

Verkiezing gemeenschapsraad

Wanneer er geen gemeenschapsraad is kunnen leden uit de gemeenschap zich organiseren in een verkiezingsgroep en verkiezingen voor een gemeenschapsraad organiseren. Indien er wel een gemeenschapsraad is organiseert deze de verkiezingen voor de volgende raad. Bij de verkiezingen kiezen stemgerechtigden uit de kandidaat raadsleden een nieuwe gemeenschapsraad.
Een verkozen raad heeft een termijn van twee jaar die afloopt op het moment dat de nieuwe raad wordt geïnstalleerd, of wanneer de gemeenschapsraad wordt opgeheven. Wanneer een raadslid zijn functie voortijdig neerlegt, wordt er door de resterende raad een geschikte vervanger gezocht. Er is geen beperking voor het aantal termijnen dat een raadslid kan vervullen. Het raadslid met de meeste stemmen wordt voorzitter van de gemeenschapsraad. Wanneer een lid van de gemeenschapsraad disfunctioneert kan de raad besluiten dit lid uit de raad te zetten en een vervanger te zoeken.
Kandidaten en stemrecht
Leden van de gemeenschap die gedurende langere tijd constructief aan de gemeenschap hebben bijgedragen, en in hun gedrag hebben laten zien de geest van de Ubuntu Code of Conduct uit te dragen krijgen op aanvraag stemrecht. Stemgerechtigden kunnen zich bij verkiezingen ook kandidaat stellen voor de gemeenschapsraad.
Het aanvragen van stemrecht gebeurt bij de zittende gemeenschapsraad, en als die er niet is, bij de verkiezingsgroep die de verkiezing organiseert. De lijst met stemgerechtigden is pas definitief als de Ubuntu-NL teams op de hoogte van de lijst zijn gesteld, en er binnen redelijke termijn geen bezwaar tegen hebben aangetekend.
Wanneer er 7 of meer kandidaten zijn wordt er een gemeenschapsraad bestaande uit 5 leden verkozen, zijn er 5 of 6 kandidaten dan wordt er een gemeenschapsraad bestaande uit 3 leden verkozen, zijn er 4 of minder kandidaten, dan wordt de gemeenschapsraad opgeheven.
Het verloop
Het proces van verkiezingen van een nieuwe gemeenschapsraad duurt in totaal acht weken. De gemeenschapsraad dient er zijn best voor te doen om dit proces minimaal acht weken vóór het einde van de termijn van de gemeenschapsraad op te starten. Lukt dit niet, dan zal de termijn van de zittende raad automatisch verlengd worden, zodat het proces van de verkiezingen minimaal acht weken voor het einde van de termijn begint.
De eerste vier weken van het verkiezingsproces kondigt de gemeenschapsraad de verkiezingen aan en roept gemeenschapsleden op, zich aan te melden voor stemrecht. De volgende twee weken kunnen gemeenschapsleden met stemrecht zich kandidaat stellen, en hebben de Ubuntu-NL teams de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de lijst met stemgerechtigden. Daarna is er één week de tijd voor gemeenschapsleden met stemrecht om te stemmen op de kandidaten. In de daaropvolgende week maakt de zittende gemeenschapsraad de nieuwe gemeenschapsraad bekend en zorgt de zittende raad ervoor dat de nieuwe raad ingewerkt wordt.
Na de bekendmaking van de uitslag, blijft de gemeenschapsraad in oude samenstelling hun functies uitoefenen, tot de eerste vergadering van de nieuw verkozen gemeenschapsraad.

Aanvulling

Bij het neerleggen van de functie als raadslid binnen anderhalf jaar van de zittingstermijn zullen er voor de vervanging van dat raadslid verkiezingen gehouden worden.
Bij deze tussentijdse verkiezingen: als er één positie verkiesbaar is,
moeten er minimaal twee kandidaten zijn. Mocht het in een uitzonderlijk
geval voorkomen dat er twee posities open zijn bij tussentijdse
verkiezingen, dan zijn er minimaal drie kandidaten nodig.

Voor het laatste half jaar van de zittingstermijn zal de zittende raad de taken afhandelen zonder een vervanger te zoeken voor het vertrekkende raadslid, tot de nieuwe verkiezingen.
Er wordt een termijn van twee weken in acht genomen om zich kandidaat te stellen, alleen kandidaten met stemrecht kunnen zich kandidaat stellen voor raadslid.
Na deze termijn volgt een termijn van twee weken voor de stemming door de stemgerechtigden.
Aan het eind van deze periode zal na tellen van de stemmen, de kandidaat met de meeste stemmen benoemd worden tot raadslid en vanaf de eerst volgende raadsvergadering zitting hebben in de gemeenschapsraad.
Mochten er meerdere kandidaten hetzelfde aantal stemmen krijgen dan kunnen deze kandidaten allen in de gemeenschapsraad zitting nemen mits het aantal raadsleden een oneven aantal is.
Mocht dit niet het geval zijn dan dient de stemming voor de kandidaten met hetzelfde aantal stemmen, opnieuw gehouden te worden.

Terugtrekking als kandidaat tijdens de verkiezingsperiode is alleen mogelijk bij zwaarwegende redenen. Hierdoor kunnen er te weinig kandidaten zijn.
Mochten er bij tussentijdse verkiezingen niet genoeg kandidaten zijn, wordt de raad opgeheven.
Als er de mogelijkheid is om toch nog genoeg kandidaten te werven na afloop van de verkiezingen, kan de verkiezingsperiode eenmalig verlengt worden met 4 weken.
In der Beschränkung zeigt sich der Meister.