Nieuws:

Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
Heb je de activerings-mail niet ontvangen?

Auteur Topic: Apache2 - Te snel een 403 error  (gelezen 1460 keer)

Offline Koen Bokern

  • Lid
  • Steunpunt: Nee
Apache2 - Te snel een 403 error
« Gepost op: 2008/05/26, 18:16:02 »
Hallo,

Ik heb op mijn 'server' veel te snel een 403 error. Niet alle images op een pagina worden geladen.  Dit is zeer storend, zeker voor mijn zelfgeschreven control panel die veel images heeft.

Nu heb ik even gekeken, en ook bij localhost heb ik dit probleem.

Ik dacht dat het aan keepalive lag. Als deze uitzet dan werkt het prima, maar zet ik die weer aan het zelfde probleem. Na een keer refreshen doet hij namelijk al een of meer vinkjes niet weergeven op mijn site.
Om te testen staat MaxKeepAliveRequests nu op 500, maar dit help niet veel.

Weet iemand wat je slimste is? Keepalive uitzetten? Lijkt me dat dat een veiligheids risico is wat ik dan neem.

Groet, vlerk

Offline Koen Bokern

  • Lid
  • Steunpunt: Nee
Apache2 - Te snel een 403 error
« Reactie #1 Gepost op: 2008/05/28, 01:10:08 »
Omdat er tot nu toe nog niemand met het magische antwoord is komen opdagen heb ik keepalive maar uitgezet.

Maar ik denk niet dat dit slim is. Heeft iemand nog een idee?

Offline Koen Bokern

  • Lid
  • Steunpunt: Nee
Apache2 - Te snel een 403 error
« Reactie #2 Gepost op: 2008/06/03, 15:21:53 »
Ik heb opgemerkt dat het probleem zich nog steeds voordoet, hoewel keepalive uitstaat. Weet iemand nog een oplossing?

Groet, vlerk

Offline Gandyman

  • Lid
  • Steunpunt: Nee
Apache2 - Te snel een 403 error
« Reactie #3 Gepost op: 2008/06/06, 02:09:26 »
Mja dit kan een aantal oorzaken hebben...

Hoe benader je die server ??
403 betekent dat de toegang geweigerd word, en of verkeerde file permissies.

Luisterd de server wel op poort 80 ??
doe eens:
netstat -an | grep tcp
Citaat
###
### Global Configuration
###
# We now support multiple apache configurations on the same server. In
# common.conf, we put all directives that are common to all implementations
# (httpd, httpd-perl, etc.)
# For Apache2 we load all conf files in conf.d
Include /etc/httpd/conf.d/*.conf
Include conf/commonhttpd.conf
Include conf/fileprotector.conf

###
### IP Address/Port and Proxied configuration section
###
# The APACHEPROXIED setting can be set in /etc/rc.d/init.d/httpd if you
# are using a proxy or accelerator, like the Apache-SGI or khttpd, so that
# the fast web server serves static content while Apache handles the
# cgi or php files

#BindAddress 192.168.0.100
#
   #Listen 8080
#

#

   Listen 80

#


     #User apache
     #Group apache
Staan de rechten wel goed aangegeven in je httpd.conf ??
voorbeeld:
Citaat
User apache
     Group apache
     ServerAdmin xxx@xxx.net
     ServerName xxx.xxx.com
     DocumentRoot "/var/www/html"

     
     Options None
     AllowOverride None
     Order deny,allow
     Deny from all
     


     
     Options None
     AllowOverride None
     Order allow,deny
     Allow from all
     
Word nog een boel lezen voor je vrees ik :P
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
Microsoft geeft je een raam, Linux geeft je een heel huis :D

Offline Koen Bokern

  • Lid
  • Steunpunt: Nee
Apache2 - Te snel een 403 error
« Reactie #4 Gepost op: 2008/06/06, 14:23:32 »
Kijk, De rechten staan natuurlijk goed aangeven. Natuurlijk luisterd de server naar port 80. Als dit namelijk niet het geval was, zou ik toch ten allen tijden een 403 krijgen? Maar nu krijg ik gewoon een mooie pagina, enkel alleen worden sommige images niet geladen ( welke images verschilt ook, dan de ene wel, dan diezelfde weer niet ), en de pagina wordt soms helemaal niet weergeven, enkel met een 403 error.

Omdat het dus niet altijd is, ga ik ervan uit dat wanneer een ip teveel van een server gevraagt heeft, binnen een te korte tijd, zegt de server 'flikker op, ga ergens anders bandbreedte misbruiken', enkel alleen is deze beveiliging op dit moment veel te gevoelig.

Ik dacht nogmaals dat die beveiliging de keepalive was, maar helaas, geeft het toch niet veel verschil. Op het begin dacht ik dat dit wel het geval was.

Apache2.conf
#
# Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool.
#
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/docs/2.2/ for detailed information about
# the directives.
#
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.  
#
# The configuration directives are grouped into three basic sections:
#  1. Directives that control the operation of the Apache server process as a
#     whole (the 'global environment').
#  2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' server,
#     which responds to requests that aren't handled by a virtual host.
#     These directives also provide default values for the settings
#     of all virtual hosts.
#  3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to
#     different IP addresses or hostnames and have them handled by the
#     same Apache server process.
#
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "/var/log/apache2/foo.log"
# with ServerRoot set to "" will be interpreted by the
# server as "//var/log/apache2/foo.log".
#

### Section 1: Global Environment
#
# The directives in this section affect the overall operation of Apache,
# such as the number of concurrent requests it can handle or where it
# can find its configuration files.
#

#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the LockFile documentation (available
# at );
# you will save yourself a lot of trouble.
#
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#
ServerRoot "/etc/apache2"

#
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
#
#
#
LockFile /var/lock/apache2/accept.lock
#

#


#
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
#
PidFile /var/run/apache2.pid

#
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
#
Timeout 300

#
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
#
KeepAlive Off

#
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
#
MaxKeepAliveRequests 500

#
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
#
KeepAliveTimeout 15

##
## Server-Pool Size Regulation (MPM specific)
##

# prefork MPM
# StartServers: number of server processes to start
# MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare
# MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare
# MaxClients: maximum number of server processes allowed to start
# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves

    StartServers          5
    MinSpareServers       5
    MaxSpareServers      10
    MaxClients          150
    MaxRequestsPerChild   0


# worker MPM
# StartServers: initial number of server processes to start
# MaxClients: maximum number of simultaneous client connections
# MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare
# MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare
# ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process
# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves

    StartServers          2
    MaxClients          150
    MinSpareThreads      25
    MaxSpareThreads      75
    ThreadsPerChild      25
    MaxRequestsPerChild   0


User kcp
Group www-data

#
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives.  See also the AllowOverride
# directive.
#

AccessFileName .htaccess

#
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
#

    Order allow,deny
    Deny from all


#
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
#
DefaultType text/plain


#
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
#
HostnameLookups Off

# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a
# container, that host's errors will be logged there and not here.
#
ErrorLog /var/log/apache2/error.log

#
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
#
LogLevel warn

# Include module configuration:
Include /etc/apache2/mods-enabled/*.load
Include /etc/apache2/mods-enabled/*.conf

# Include all the user configurations:
Include /etc/apache2/httpd.conf

# Include ports listing
Include /etc/apache2/ports.conf

#
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
#
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent

#
# ServerTokens
# This directive configures what you return as the Server HTTP response
# Header. The default is 'Full' which sends information about the OS-Type
# and compiled in modules.
# Set to one of:  Full | OS | Minor | Minimal | Major | Prod
# where Full conveys the most information, and Prod the least.
#
ServerTokens Full

#
# Optionally add a line containing the server version and virtual host
# name to server-generated pages (internal error documents, FTP directory
# listings, mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated
# documents or custom error documents).
# Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.
# Set to one of:  On | Off | EMail
#
ServerSignature EMail#
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
#
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#

#
# Putting this all together, we can internationalize error responses.
#
# We use Alias to redirect any /error/HTTP_.html.var response to
# our collection of by-error message multi-language collections.  We use
# includes to substitute the appropriate text.
#
# You can modify the messages' appearance without changing any of the
# default HTTP_.html.var files by adding the line:
#
#   Alias /error/include/ "/your/include/path/"
#
# which allows you to create your own set of files by starting with the
# /usr/share/apache2/error/include/ files and copying them to /your/include/path/,
# even on a per-VirtualHost basis.  The default include files will display
# your Apache version number and your ServerAdmin email address regardless
# of the setting of ServerSignature.
#
# The internationalized error documents require mod_alias, mod_include
# and mod_negotiation.  To activate them, uncomment the following 30 lines.

#    Alias /error/ "/usr/share/apache2/error/"
#
#    
#        AllowOverride None
#        Options IncludesNoExec
#        AddOutputFilter Includes html
#        AddHandler type-map var
#        Order allow,deny
#        Allow from all
#        LanguagePriority en cs de es fr it nl sv pt-br ro
#        ForceLanguagePriority Prefer Fallback
#    

#
#    ErrorDocument 400 /error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
#    ErrorDocument 401 /error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
#    ErrorDocument 403 /error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
#    ErrorDocument 404 /error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
#    ErrorDocument 405 /error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
#    ErrorDocument 408 /error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
#    ErrorDocument 410 /error/HTTP_GONE.html.var
#    ErrorDocument 411 /error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
#    ErrorDocument 412 /error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
#    ErrorDocument 413 /error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
#    ErrorDocument 414 /error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
#    ErrorDocument 415 /error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
#    ErrorDocument 500 /error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
#    ErrorDocument 501 /error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
#    ErrorDocument 502 /error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
#    ErrorDocument 503 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
#    ErrorDocument 506 /error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
# see README.Debian for details.

# Include generic snippets of statements
Include /etc/apache2/conf.d/

# Include the virtual host configurations:
Include /etc/apache2/sites-enabled/
000-default
NameVirtualHost *:80

ServerAdmin admin@nn-tutorials.nl
php_admin_flag engine ON
php_admin_flag save_mode OFF
php_admin_value open_basedir /var/www/SERVER1/USERS
DocumentRoot /var/www/SERVER1/USERS/koenuxhost/


UserDir /var/www/SERVER1/USERS/*/Public_Html

AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
       AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
       Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExecOptions FollowSymLinks
AllowOverride None
                Order deny,allow
deny from all


            IndexIgnore README .htaccess *.bak *~

AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
# This directive allows us to have apache2's default start page
                # in /apache2-default/, but still have / go to the right place
                # RedirectMatch ^/~(.*?)/$ /$1/Public_Html/
#RewriteEngine on
#RewriteBase /
#RewriteRule ^~(.*)/(.*)$ $1/Public_Html/$2 [L,E]
                #RewriteRule ^$ koenuxhost/ [L]


ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/

AllowOverride None
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all


ErrorLog /var/log/apache2/error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
ServerSignature Off

    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
   
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
   NameVirtualHost *:2222

ErrorLog /var/www/SERVER1/log/error_log
TransferLog /var/www/SERVER1/log/access_log
 
ServerAdmin admin@nn-tutorials.nl

DocumentRoot /var/www/SERVER1/root

Options FollowSymLinks
AllowOverride None
                Order deny,allow
deny from all


Options FollowSymLinks
AllowOverride None
                Order allow,deny
allow from all


Options FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
# This directive allows us to have apache2's default start page
                # in /apache2-default/, but still have / go to the right place
                #RedirectMatch ^/$ /apache2-default/


ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/

AllowOverride None
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all


ErrorLog /var/log/apache2/error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
ServerSignature On

    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
   
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128