Ondersteuning > Internet en draadloos

Wifi verbinding valt uit op onregelmatige momenten

(1/2) > >>

shadoogie2960:
Sedert enkele maanden valt de internetverbinding weg van mijn Medion P7818 laptop onder Ubuntu 20.04.1
Heb het niet enkel thuis maar ook op andere locaties - dus aan de router zal het niet liggen (de Wifi antennes staan trouwens vlak bij de laptop).
Voor de kenners is hier mijn configuratie:

~$ inxi -Fxpmrz
System:    Kernel: 5.4.0-58-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Gnome 3.36.4
           Distro: Ubuntu 20.04.1 LTS (Focal Fossa)
Machine:   Type: Laptop System: Medion product: P7818 v: 1.0 serial: <filter>
           Mobo: Medion model: P7818 v: 1.0 serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: 507 date: 11/12/2012
Memory:    RAM: total: 15.52 GiB used: 2.21 GiB (14.3%)
           RAM Report: permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required.
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Core i5-3210M bits: 64 type: MT MCP arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
           flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19953
           Speed: 1197 MHz min/max: 1200/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1197 2: 1295 3: 1468 4: 1333
Graphics:  Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Pegatron driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
           Device-2: NVIDIA GK107M [GeForce GT 730M] vendor: Pegatron driver: nvidia v: 390.138 bus ID: 01:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1600x900~60Hz
           OpenGL: renderer: GeForce GT 730M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.138 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Pegatron driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 00:1b.0
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-58-generic
Network:   Device-1: Intel Centrino Wireless-N 2230 driver: iwlwifi v: kernel port: e000 bus ID: 03:00.0
           IF: wlp3s0 state: up mac: <filter>
           Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Pegatron driver: r8169 v: kernel
           port: d000 bus ID: 04:00.0
           IF: enp4s0 state: down mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 937.11 GiB used: 470.34 GiB (50.2%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Crucial model: M4-CT256M4SSD3 size: 238.47 GiB
           ID-2: /dev/sdb vendor: Hitachi model: HTS727575A9E364 size: 698.64 GiB
Partition: ID-1: / size: 225.48 GiB used: 150.47 GiB (66.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-2: /boot/efi size: 511.0 MiB used: 4 KiB (0.0%) fs: vfat dev: /dev/sda1
           ID-3: /media/data size: 698.14 GiB used: 319.87 GiB (45.8%) fs: ntfs dev: /dev/sdb6
           ID-4: /snap/audacity/732 raw size: 118.4 MiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
           fs: squashfs dev: /dev/loop2
           ID-5: /snap/audacity/748 raw size: 117.9 MiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
           fs: squashfs dev: /dev/loop0
           ID-6: /snap/canonical-livepatch/95 raw size: 9.1 MiB size: <superuser/root required>
           used: <superuser/root required> fs: squashfs dev: /dev/loop1
           ID-7: /snap/core/10444 raw size: 97.9 MiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
           fs: squashfs dev: /dev/loop3
           ID-8: /snap/core/10577 raw size: 97.9 MiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
           fs: squashfs dev: /dev/loop17
           ID-9: /snap/core18/1932 raw size: 55.4 MiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
           fs: squashfs dev: /dev/loop5
           ID-10: /snap/core18/1944 raw size: 55.4 MiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
           fs: squashfs dev: /dev/loop4
           ID-11: /snap/darktable/59 raw size: 62.6 MiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
           fs: squashfs dev: /dev/loop8
           ID-12: /snap/darktable/63 raw size: 62.6 MiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
           fs: squashfs dev: /dev/loop10
           ID-13: /snap/gnome-3-28-1804/128 raw size: 161.4 MiB size: <superuser/root required>
           used: <superuser/root required> fs: squashfs dev: /dev/loop11
           ID-14: /snap/gnome-3-28-1804/145 raw size: 162.9 MiB size: <superuser/root required>
           used: <superuser/root required> fs: squashfs dev: /dev/loop20
           ID-15: /snap/gnome-3-34-1804/36 raw size: 255.6 MiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
           fs: squashfs dev: /dev/loop13
           ID-16: /snap/gnome-3-34-1804/60 raw size: 217.9 MiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
           fs: squashfs dev: /dev/loop7
           ID-17: /snap/gtk-common-themes/1513 raw size: 64.4 MiB size: <superuser/root required>
           used: <superuser/root required> fs: squashfs dev: /dev/loop12
           ID-18: /snap/gtk-common-themes/1514 raw size: 64.8 MiB size: <superuser/root required>
           used: <superuser/root required> fs: squashfs dev: /dev/loop6
           ID-19: /snap/gtk2-common-themes/13 raw size: 140 KiB size: <superuser/root required>
           used: <superuser/root required> fs: squashfs dev: /dev/loop14
           ID-20: /snap/skype/160 raw size: 175.7 MiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
           fs: squashfs dev: /dev/loop9
           ID-21: /snap/skype/161 raw size: 178.5 MiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
           fs: squashfs dev: /dev/loop19
           ID-22: /snap/snapd/10238 raw size: 31.1 MiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
           fs: squashfs dev: /dev/loop18
           ID-23: /snap/snapd/10492 raw size: 31.1 MiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
           fs: squashfs dev: /dev/loop16
           ID-24: /snap/vlc/1700 raw size: 290.4 MiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
           fs: squashfs dev: /dev/loop15
Sensors:   System Temperatures: cpu: 59.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 50 C
           Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:     Active apt repos in: /etc/apt/sources.list
           1: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal main restricted
           2: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted
           3: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal universe
           4: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates universe
           5: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal multiverse
           6: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates multiverse
           7: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
           8: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security main restricted
           9: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security universe
           10: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security multiverse
           11: deb http://archive.canonical.com/ focal partner
           No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/otto-kesselgulasch-ubuntu-gimp-focal.list
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/stefansundin-ubuntu-truecrypt-focal.list
           1: deb http://ppa.launchpad.net/stefansundin/truecrypt/ubuntu focal main
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/teams.list
           1: deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/ms-teams stable main
Info:      Processes: 248 Uptime: 2h 34m Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38

Kan iemand mij op weg zetten om deze wegvallende connectie weer 'gezond' te maken ? Bedankt !

Pjotr:
Wat zegt:

--- Code: ---iwconfig
--- Einde van code ---

shadoogie2960:
iwconfig zegt:

~$ iwconfig
enp4s0    no wireless extensions.

wlp3s0    IEEE 802.11  ESSID:"LinksysFVdH" 
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: 58:EF:68:0E:5B:F8   
          Bit Rate=58.5 Mb/s   Tx-Power=16 dBm   
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=70/70  Signal level=-28 dBm 
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:60   Missed beacon:0

lo        no wireless extensions.

Pjotr:
Probeer dit eens:
https://makkelijkelinuxtips.blogspot.com/p/intel-wifi.html#ID2
(punt 2)

shadoogie2960:
Beste Pjotr,
Hartelijk dank om uw kennis te willen delen !
Ik heb puntje 2 uitgevoerd en wacht nu in spanning af hoe het resultaat zal zijn.
Soms gebeurt het dat de verbinding 3 uur intact blijft; soms valt deze drie keer weg op één uur tijd ...

Geduld hebben dus ...  :|

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie