Ondersteuning > Server en netwerk

Mounting Windows share met spatie in de naam.

(1/1)

hansvl:
Op mijn Ubuntu linux 20.04.6 systeem heb ik enkele shares van Windows systemen gemount.
Dat werkt goed en ik kan de Windows share lezen en beschrijven.

Nu heb ik echter een Windows share gemount met een spatie in de naam, met het onderstaande commando:

mount  -v  -t  cifs  -o  username=administrator,password=xxxxxx  "//winsys1/test data"  /mnt/test_data

Als ik echter het commando 'ls' uitvoer op die mounted directory krijg ik een fout melding

ls  /mnt/test_data
ls: reading directory 'test_data': Invalid argument

De output van een strace van dat ls commando laat zien dat de system-calls stat, openat,fstat en mmap goed werken op de
mounted directoy /mnt/test_data
De systemcall getdents64 geeft echter als resultaat "-1 EINVAL (Invalid argument)"

Zou dat kunnen komen door de spatie in de Windows share naam?
Is hier een oplossing voor te bedenken?   

vanadium:
Het is niet noodzakelijk de spatie. De fout "Invalid argument" kan je ook krijgen als de permissies op de directory niet goed staan. Probeer eerst eens of je met "sudo" de inhoud kan oplijsten.

bart85:
https://www.samba.org/samba/docs/old/Samba3-HOWTO/diagnosis.html

Deze punten kun je doorlopen om fouten te traceren.

aartje:
En je zou de spatie kunnen weghalen om te proberen, dan weet je dat het daar aan ligt als het
dan wel goed gaat.

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie