Interactief > Andere distributies

python probleem

(1/2) > >>

peer:
ik ben begonnen om een python programma te maken dat een kaart kan lezen op een RFID-reader. Als IDE gebruik ik Spyder.
 Nu heb ik een allereerste probeersel werkend. Als ik het programma op een tweede pc wil proberen dan gebeurt er niets. Het probleem zit direct in de start.
python programma (alleen begin)

--- Code: ---#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Sun Apr 23 09:58:36 2023

@author: peer
"""

import evdev

devices = [evdev.InputDevice(path) for path in evdev.list_devices()]
print(devices)
--- Einde van code ---

Output op pc1 (debian 11 kde-plasma):

--- Code: ---./untitled0.py
[InputDevice('/dev/input/event19'), InputDevice('/dev/input/event18'), InputDevice('/dev/input/event17'), InputDevice('/dev/input/event16'), InputDevice('/dev/input/event15'), InputDevice('/dev/input/event14'), InputDevice('/dev/input/event13'), InputDevice('/dev/input/event12'), InputDevice('/dev/input/event11'), InputDevice('/dev/input/event10'), InputDevice('/dev/input/event9'), InputDevice('/dev/input/event4'), InputDevice('/dev/input/event3'), InputDevice('/dev/input/event8'), InputDevice('/dev/input/event7'), InputDevice('/dev/input/event6'), InputDevice('/dev/input/event5'), InputDevice('/dev/input/event2'), InputDevice('/dev/input/event1'), InputDevice('/dev/input/event0')]

--- Einde van code ---
Output op pc2 (debian 12 kde-plasma):

--- Code: ---./untitled0.py
[]
--- Einde van code ---
Ik krijg geen foutmeldingen. Maar de inputdevices worden niet gevonden op pc 2. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn??

 

peer:
ik heb de documentatie bij evdev er nog eens bijgepakt en daar vond ik de oplossing.
Om de inputdevices te kunnen bekijken moet ik toegvoegd zijn aan de groep 'input'.
Nadat ik dit gedaan heb krijg ik op pc2 ook de gewenste output. Geen python probleem dus.

henkoegema:

--- Citaat van: peer op 2023/04/23, 10:35:39 ---ik heb de documentatie bij evdev er nog eens bijgepakt en daar vond ik de oplossing.
Om de inputdevices te kunnen bekijken moet ik toegvoegd zijn aan de groep 'input'.
Nadat ik dit gedaan heb krijg ik op pc2 ook de gewenste output. Geen python probleem dus.

--- Einde van citaat ---

Vraag: Is een gebruiker niet altijd automatisch lid('member') van de '/dev/input/' groep?

peer:
ik weet niet hoe het in ubuntu is. In debian is de gebruiker niet standaard lid van de groep 'input'
Hier is de output van het commando 'groups'  op mijn pc nadat ik mezelf heb toegevoegd aan de groep 'input'

--- Code: ---peer@debian:~$ groups
peer cdrom floppy sudo audio dip video plugdev input netdev bluetooth lpadmin scanner libvirt libvirt-qemu
peer@debian:~$

--- Einde van code ---

Bloom:
Ik werk ook met Debian en ik ben wel standaard lid van de groep input, kijk maar:
--- Code: ---$ groups
bloom cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal input netdev admin libvirt libvirt-qemu
$ id
UID=1000(bloom) GID=1000(bloom) groepen=1000(bloom),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),101(systemd-journal),105(input),109(netdev),130(admin),134(libvirt),64055(libvirt-qemu)

--- Einde van code ---

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie