Ondersteuning > Internet en draadloos

Na suspend (slaap) geen ethernet meer Ubuntu 20.04 LTS

(1/1)

Niwde789:
Vaak gebeurt het (dus niet altijd) dat na suspend (slaap) er geen ethernet verbinding meer is. Alleen een reboot kan de verbinding weer terug brengen. Wat kan hiervoor een oplossing zijn?

bart85:
Met het volgende kun je een poging doen om opnieuw verbinding te maken. eth0 vervangen door jouw naam van de ethernet card. De naam is te achterhalen met `ip link`


--- Code: ---sudo ip link set dev eth0 down
sudo ip link set dev eth0 up
--- Einde van code ---

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie