Ondersteuning > Internet en draadloos

Wifi kaart niet herkend?

<< < (3/5) > >>

Nassara:
Dag allen,

Ik installeerde Ubuntu 20.04 opnieuw, volledig verse installatie. Maar helaas: geen wifi...

Pjotr:
Geef nog eens opnieuw een volledig overzicht van je systeem, op de volgende wijze:

- Open een terminalvenster (zo open je een terminalvenster);
- Maak het terminalvenster schermvullend, om afgekapte regels te voorkomen;
- Kopieer en plak deze opdracht in het terminalvenster:


--- Code: ---inxi -Fxpmrz
--- Einde van code ---
(als je het toch intikt: de letter F is een hoofdletter, en vergeet de spatie na inxi niet!)

Druk op Enter.

Kopieer en plak de terminaluitvoer in je volgende bericht.

Doe hetzelfde met de volgende vier opdrachten:

--- Code: ---rfkill list all
--- Einde van code ---

--- Code: ---iwconfig
--- Einde van code ---

--- Code: ---lsusb
--- Einde van code ---

--- Code: ---lspci
--- Einde van code ---

Nassara:
bart@bart-Lenovo-YOGA-530-14IKB:~$ inxi -Fxpmrz
System:
  Kernel: 5.4.0-52-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Gnome 3.36.4 Distro: Ubuntu 20.04.1 LTS (Focal Fossa)
Machine:
  Type: Convertible System: LENOVO product: 81EK v: Lenovo YOGA 530-14IKB
  serial: <filter>
  Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: SDK0J40709 WIN serial: <filter>
  UEFI: LENOVO v: 7QCN36WW date: 10/16/2018
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 24.2 Wh condition: 42.2/45.0 Wh (94%)
  model: SMP L17M4PB0 status: Charging
Memory:
  RAM: total: 15.43 GiB used: 1017.7 MiB (6.4%)
  RAM Report:
  permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required.
CPU:
  Topology: Quad Core model: Intel Core i7-8550U bits: 64 type: MT MCP
  arch: Kaby Lake rev: A L2 cache: 8192 KiB
  flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
  bogomips: 31999
  Speed: 900 MHz min/max: 400/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 900 2: 900
  3: 901 4: 901 5: 900 6: 901 7: 900 8: 901
Graphics:
  Device-1: Intel UHD Graphics 620 vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel
  bus ID: 00:02.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: i915 resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 620 (KBL GT2) v: 4.6 Mesa 20.0.8
  direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Lenovo
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-52-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac WiFi adapter
  vendor: Lenovo ThinkPad E595 driver: rtw_pci v: N/A port: 3000
  bus ID: 01:00.0
  IF: wlp1s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: TP-Link USB 10/100/1000 LAN type: USB driver: r8152
  bus ID: 2-1:2
  IF: enxd037452adc31 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 8.33 GiB (1.7%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Western Digital
  model: PC SN520 SDAPMUW-512G-1101 size: 476.94 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 252.81 GiB used: 8.30 GiB (3.3%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p4
  ID-2: /boot/efi size: 496.0 MiB used: 32.6 MiB (6.6%) fs: vfat
  dev: /dev/nvme0n1p1
  ID-3: /snap/core18/1880 raw size: 55.0 MiB size: <superuser/root required>
  used: <superuser/root required> fs: squashfs dev: /dev/loop0
  ID-4: /snap/gnome-3-34-1804/36 raw size: 255.6 MiB
  size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
  fs: squashfs dev: /dev/loop1
  ID-5: /snap/gtk-common-themes/1506 raw size: 62.1 MiB
  size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
  fs: squashfs dev: /dev/loop2
  ID-6: /snap/snap-store/467 raw size: 49.8 MiB
  size: <superuser/root required> used: <superuser/root required>
  fs: squashfs dev: /dev/loop3
  ID-7: /snap/snapd/8542 raw size: 29.9 MiB size: <superuser/root required>
  used: <superuser/root required> fs: squashfs dev: /dev/loop4
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 39.5 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  1: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal main restricted
  2: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates main restricted
  3: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal universe
  4: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates universe
  5: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal multiverse
  6: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-updates multiverse
  7: deb http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu/ focal-backports main restricted universe multiverse
  8: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security main restricted
  9: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security universe
  10: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security multiverse
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
  1: deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
Info:
  Processes: 261 Uptime: 3m Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: N/A
  Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38

en

0: ideapad_wlan: Wireless LAN
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
1: ideapad_bluetooth: Bluetooth
   Soft blocked: yes
   Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
   Soft blocked: yes
   Hard blocked: no
3: phy0: Wireless LAN
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no

en

bart@bart-Lenovo-YOGA-530-14IKB:~$ iwconfig
wlp1s0    IEEE 802.11  ESSID:off/any 
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=20 dBm   
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
         
lo        no wireless extensions.

enxd037452adc31  no wireless extensions.

en

bart@bart-Lenovo-YOGA-530-14IKB:~$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 2357:0601 TP-Link USB 10/100/1000 LAN
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 174f:2426 Syntek Integrated Camera
Bus 001 Device 003: ID 0bda:b023 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
Bus 001 Device 002: ID 06cb:0081 Synaptics, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

en

bart@bart-Lenovo-YOGA-530-14IKB:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 08)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation UHD Graphics 620 (rev 07)
00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Thermal Subsystem (rev 08)
00:13.0 Non-VGA unclassified device: Intel Corporation Sunrise Point-LP Integrated Sensor Hub (rev 21)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller (rev 21)
00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Thermal subsystem (rev 21)
00:15.0 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Serial IO I2C Controller #0 (rev 21)
00:15.1 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Serial IO I2C Controller #1 (rev 21)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI #1 (rev 21)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #5 (rev f1)
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #9 (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Sunrise Point LPC Controller/eSPI Controller (rev 21)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP PMC (rev 21)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Sunrise Point-LP HD Audio (rev 21)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-LP SMBus (rev 21)
01:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac WiFi adapter
02:00.0 Non-Volatile memory controller: Sandisk Corp Device 5005 (rev 01)


Pjotr:
Probeer de nieuwste systeemkern van de 5.8-serie eens:

--- Code: ---sudo apt-get install linux-generic-hwe-20.04-edge
--- Einde van code ---

Herstart daarna je computer en test.

Nassara:
Neen, jammer...
Bij het herstarten kreeg ik geen Wifi-symbooltje. Bij de instellingen werden de wifi-netwerken wel herkend. Ik kon inloggen, maar ongeveer twintig seconden later kreeg ik weer de foutmelding en verdween de wifi-verbinding... en nu geen zichtbare netwerken meer...

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

[*] Vorige pagina

Naar de volledige versie