Ondersteuning > Server en netwerk

Installatie / Config. Webserver "Dapper Drake"

(1/2) > >>

mcneoflash:
H

wr19026:

--- Citaat van: mcneoflash ---Waar ik hulp bij nodig heb:
- De installatie van een mailserver (uitleg verschillende onderdelen die nodig zijn SMTP etc. & hoe ze geinstalleerd moeten worden)
--- Einde van citaat ---
http://www.howtoforge.com/virtual_postfix_mysql_quota_courier


--- Citaat van: mcneoflash ---- De beveiligingsmaatregelen die ik moet treffen tegen aanvallen van buitenaf.
--- Einde van citaat ---
Spam? Virussen? Hackers?

SpamAssassin, ClamAV en een goeie firewall. Ik neem aan dat je router al als firewall fungeert dus dat maakt het al iets makkelijker. SpamAssassin moet je als onderdeel van je mailserver meepikken. En zo heel veel virussen voor Linux zijn er niet dus als ClamAV je inkomende mail controleert zou dat je ook al een heleboel moeten helpen.

Wat natuurlijk ook niet onverstandig is is om zo min mogelijk gebruiker accounts op de server op te zetten...

mcneoflash:
Bedankt voor je reactie!

Virtual_postfix_mysql_quota_courier op howtoforge ziet er uit als een degelijke tutorial. Ik ga ermee aan de slag....thnx!

Groet,
mcneoflash

mcneoflash:
Oh en aanvullende tips/suggesties zijn natuurlijk welkom...

wr19026:
Hier nog een snelle copy/paste HOWTO om wat extra dingetjes te installeren. Je zal een paar dingetjes nog zelf uit moeten zoeken.

Niet stressen als je de HOWTO volgt en je ziet geen mailboxen als je er mee klaar bent: deze worden pas aangemaakt als er een mailtje is. Dus als je klaar bent even vanaf hotmail of zo een welkom mailtje naar je nieuwe accounts sturen.

Installeer Postgrey pas als je zeker weet dat alles werkt want het kan een aardige tijd duren voordat mailtjes binnen komen (bij mij duurde het vanaf hotmail en m'n werk 2 dagen):

Squirrelmail (Webmail):
Download Squirrelmail versie 1.5.1 en de locales van http://www.squirrelmail.org/
Uitpakken en installeren (lees INSTALL file)
Dit bespaart je een boel gedoe met de compatibility plugin die je wel moet installeren als je via apt installeert en een paar extra dingetjes wil toevoegen.

Via apt kan het ook maar is een oudere versie:
apt-get install squirrelmail squirrelmail-locales

ln -s /usr/share/squirrelmail-* /var/www/squirrelmail

vi /etc/apache2/sites-available/webmail

ServerAdmin webmaster@example.com
ServerName webmail.example.com
DocumentRoot /var/www/squirrelmail

   Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
   AllowOverride AuthConfig
   Order allow,deny
   allow from all

ErrorLog /var/log/apache2/error-webmail.log
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/access-webmail.log combined
ServerSignature On


a2ensite webmail
/etc/init.d/apache2 reload

/var/www/squirrelmail/config/conf.pl

Zet IMAP om naar courier

IMAP Proxy Daemon
-----------------
apt-get install imapproxy

vi /etc/imapproxy.conf
server_hostname localhost
cache_size 3072
listen_port 144
server_port 143
cache_expiration_time 900
proc_username nobody
proc_groupname nogroup
stat_filename /var/run/pimpstats
protocol_log_filename /var/log/imapproxy_protocol.log
syslog_facility LOG_MAIL
send_tcp_keepalives no
enable_select_cache no
foreground_mode no

/var/www/squirrelmail/config/conf.pl
verander IMAP port van 143 naar 144

Install Postgrey
----------------
apt-get install postgrey

postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unauth_pipelining, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_recipient_domain, reject_unauth_destination, permit_sasl_authenticated, check_policy_service inet:127.0.0.1:60000, permit'

vi /etc/default/postgrey
POSTGREY_OPTS="--inet=127.0.0.1:60000 --delay=60"
#POSTGREY_TEXT="Your customized rejection message here"

/etc/init.d/postfix restart

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie