Ondersteuning > Software en configuratie

Remotedesktop with Remmina from Ubuntu22 to Ubuntu22 system failed.

(1/1)

hansvl:
Ik heb 2 Ubuntu 22 desktop systemen geïnstalleerd met de namen alpha1 en beta1.
Beiden functioneren naar tevredenheid.
Systeem alpha1 heb ik open gezet voor remote desktop.
Als ik op systeem beta1 met de remote-desktop client Remmina met het RDP protocol contact probeer te maken met system alpha1 krijg ik, op systeem alpha1, in de log file /var/log/syslog de onderstaande fout meldingen:

Nov 22 15:59:48 alpha1 gnome-remote-desktop-daemon[1047]: [15:59:48:718] [1047:50226] [WARN][com.winpr.negotiate] - AcceptSecurityContext status SEC_I_CONTINUE_NEEDED [0x00090312]
Nov 22 15:59:49 alpha1 gnome-remote-desktop-daemon[1047]: [15:59:49:920] [1047:50226] [WARN][com.winpr.negotiate] - AcceptSecurityContext status SEC_I_COMPLETE_NEEDED [0x00090313]
Nov 22 15:59:49 alpha1 gnome-remote-desktop-daemon[1047]: [15:59:49:920] [1047:50226] [ERROR][com.winpr.sspi.NTLM] - Message Integrity Check (MIC) verification failed!
Nov 22 15:59:49 alpha1 gnome-remote-desktop-daemon[1047]: [15:59:49:920] [1047:50226] [WARN][com.winpr.sspi] - CompleteAuthToken status SEC_E_MESSAGE_ALTERED [0x8009030F]
Nov 22 15:59:49 alpha1 gnome-remote-desktop-daemon[1047]: [15:59:49:920] [1047:50226] [WARN][com.freerdp.core.nla] - CompleteAuthToken status SEC_E_MESSAGE_ALTERED [0x8009030F]
Nov 22 15:59:49 alpha1 gnome-remote-desktop-daemon[1047]: [15:59:49:920] [1047:50226] [ERROR][com.freerdp.core.transport] - client authentication failure
Nov 22 15:59:49 alpha1 gnome-remote-desktop-daemon[1047]: [15:59:49:920] [1047:50226] [ERROR][com.freerdp.core.peer] - peer_recv_callback: CONNECTION_STATE_INITIAL - rdp_server_accept_nego() fail
Nov 22 15:59:49 alpha1 gnome-remote-desktop-daemon[1047]: [15:59:49:920] [1047:50226] [ERROR][com.freerdp.core.transport] - transport_check_fds: transport->ReceiveCallback() - -1
Nov 22 15:59:49 alpha1 gnome-remote-de[1047]: Unable to check file descriptor, closing connection

Hoe kan ik dit probleem oplossen zodat ik met Remmina (RDP) op systeem beta1 de desktop van systeem alpha1 kan openen?

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie