Ondersteuning > Software en configuratie

Conky start niet op

<< < (3/6) > >>

Mustangman1966:

--- Citaat van: emvedeesje op 2021/09/18, 15:04:26 ---- Als het bestand .conkyrc in de homemap staat
- en als conky-all geïnstalleerd is
- en als je ingeeft in de terminal:

--- Code: ---conky
--- Einde van code ---
Daar moet een respons op komen in de terminal, en de terminal blijft bezet.

- in een andere terminal ingeven:

--- Code: ---top
--- Einde van code ---
je moet conky zien in de kolom COMMAND

wat gebeurt er nog?
Op dat moment moet je de conky gegevens zien op het bureaublad rechts boven

Vertel eens stap voor stap of conky dan wel draait...

groeten van Michael

--- Einde van citaat ---

Ik krijg het volgende te zien:

--- Code: ---rick@rick-All-Series:~$ conky
conky: desktop window (600010) is subwindow of root window (292)
conky: window type - desktop
conky: drawing to created window (0x2000001)

--- Einde van code ---

En bij Top zie ik conky als user en als root staan, maar hij komt niet op mijn bureaublad te staan.

emvedeesje:
@mustangman
1- Hetgeen je ziet in de terminal door daar conky te starten is volledig correct
2- Dat met top conky zowel als user en ook als root vermeld wordt, klopt echter niet
Dat is een conflict situatie.

Herstart eens je computer en log in en wacht 30sec.
Doe anders niets.
Als je nu direct in de terminal top ingeeft, hoeveel keer staat conky vermeld?
Is dat 1 maal?
zo ja: dan wordt conky al ergens opgestart.
Meest waarschijnlijk is dat bij opstarttoepassingen.
Verwijder het daar.
Herstart de computer en controleer met top
Conky zou niet in de tabel mogen staan.

Start in een tweede terminal conky
zie je nu de conky data op het scherm?

Het is met de conky testen noodzakelijk telkens te herstarten als je iets verandert.
En als het bij opstarttoepassingen niet werkt, komt dat waarschijnlijk doordat een vertraging moet ingesteld worden voor deze job.

groeten van Michael

Mustangman1966:

--- Citaat van: emvedeesje op 2021/09/19, 09:37:33 ---@mustangman
1- Hetgeen je ziet in de terminal door daar conky te starten is volledig correct
2- Dat met top conky zowel als user en ook als root vermeld wordt, klopt echter niet
Dat is een conflict situatie.

Herstart eens je computer en log in en wacht 30sec.
Doe anders niets.
Als je nu direct in de terminal top ingeeft, hoeveel keer staat conky vermeld?
Is dat 1 maal?
zo ja: dan wordt conky al ergens opgestart.
Meest waarschijnlijk is dat bij opstarttoepassingen.
Verwijder het daar.
Herstart de computer en controleer met top
Conky zou niet in de tabel mogen staan.

Start in een tweede terminal conky
zie je nu de conky data op het scherm?

Het is met de conky testen noodzakelijk telkens te herstarten als je iets verandert.
En als het bij opstarttoepassingen niet werkt, komt dat waarschijnlijk doordat een vertraging moet ingesteld worden voor deze job.

groeten van Michael

--- Einde van citaat ---
Kijk weer wat geleerd.
Ik heb alles gedaan zoals geschreven, maar het wil alsnog niet werken. Ik had conky staan bij het opstarten, maar die weggehaald, maar dat was ook niet het probleem (wel is de root weg).
Ik ben nu het spoor helemaal bijster.

Ron:
Post eens je .conkyrc file, misscien zit daar ies vreemds in.............

Mustangman1966:

--- Citaat van: Ron op 2021/09/19, 13:09:55 ---Post eens je .conkyrc file, misscien zit daar ies vreemds in.............

--- Einde van citaat ---
Dit is mijn .conkyrc file:

--- Code: ---conky.config = {
    own_window = true,
    own_window_class = 'Conky',
    own_window_type = 'desktop',
    own_window_hints = 'below',
    own_window_colour = '660033',
    own_window_title = 'Belastingmeter',
    double_buffer = true,
    gap_x = 10,
    gap_y = 10,
    alignment = 'top_right',
    use_xft = true,
    font = 'Terminus:size=10',
    xftalpha = 1,
    override_utf8_locale = true,
    draw_shades = false,
    draw_outline = false,
    default_outline_color = 'black',
    uppercase = false,
    default_color = 'ECEAE4',
    color1 = 'FFFF00',
    color2 = '01C400',
    draw_borders = false,
    stippled_borders = 0,
    border_inner_margin = 5,
    border_outer_margin = 0,
    border_width = 0,
    draw_graph_borders = false,
    background = false,
    use_spacer = 'right',
    no_buffers = true,
    short_units = true,
    pad_percents = 2,
    update_interval = 3
}

conky.text = [[
${font AvantGardeLTMedium:bold:size=10}${color Tan1}Gem. belasting vorige minuut ${color slate grey}${hr 2}${font}
${color1}Beste < aantal CPU-kernen: ${color}${alignr}${loadavg 1}

${font AvantGardeLTMedium:bold:size=10}${color Tan1}CPU-temperatuur ${color slate grey}${hr 2}${font}
${color1}Liefst < 60: ${color}${alignr}${hwmon 0 temp 1}graden Celsius

${font AvantGardeLTMedium:bold:size=10}${color Tan1}Gebruik wisselgeheugen (swap) ${color slate grey}${hr 2}${font}
${color1}Nul is het beste:   ${color}${alignc}${swap} ${alignr}${swapperc}%

${font AvantGardeLTMedium:bold:size=10}${color Tan1}Schijfgebruik ${color slate grey}${hr 2}${font}
${color1}In gebruik / totaal: ${color}${alignr}${fs_used /} / ${fs_size /}
${color1}Liefst < 75:   ${color}${fs_used_perc /}%   ${alignr}${fs_bar 5,100 /}

${font AvantGardeLTMedium:bold:size=10}${color Tan1}Gegevensverkeer netwerkkabel ${color slate grey}${hr 2}${font}
${if_existing /proc/net/route XXXXXXXXXXXXXXX}${color1}Verkeer in / uit: ${color}${alignr}${totaldown XXXXXXXXXXXXXXX}  /  ${totalup XXXXXXXXXXXXXXX}${endif}
]]
--- Einde van code ---

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

[*] Vorige pagina

Naar de volledige versie